x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPSYA2.2 Minuus, elämänkulku ja sosiaalinen konteksti 6 op

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille teemaseminaari. Sivuaineopiskelijoille kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Perehdytään sosiaalipsykologian eri teoreettisten traditioiden tapaan ymmärtää ja käsitteellistää minuuden rakentuminen sosiaalisessa kontekstissa

Sisältö

Tutustutaan kurssin tematiikkaan luentojen, esitelmien, keskustelujen sekä etätehtävän avulla.

Toteutustavat

Pääaineopiskelijoille teemaseminaari. Sivuaineopiskelijoille kirjatentti.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Pääaineopiskelijoille teemaseminaari. Sivuaineopiskelijat tenttivät oheisen kirjallisuuden yleisenä kirjallisena tenttinä. Esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Giddens, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press 1991.

2) Brinich & Shelley, The Self and Personality Structure. Open University Press 2002.

3) Ashmore & Jussim (toim.), Self and Identity. Oxford University Press 1997.

4) Stern, The Interpersonal World of the Infant. Basic Books 1998.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Social Psychology (Sosiaalipsykologia/ISSS)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A8 Nuorisotutkimuksen teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A8 Nuorisotutkimuksen teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö