x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPSYA1 Yleiskatsaus sosiaalipsykologian sisältöön 6 op

Yleiskuvaus

Kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Perehdytään sosiaalipsykologian keskeisiin tutkimusalueisiin ja suuntauksiin.

Sisältö

Kirjallisuuskuulustelu, jota varten luetaan kirjallisuuslistassa mainitut teokset.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuustentti.
Esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjat 1 ja 2 ovat kaikille pakollisia, kohdan 3 kirjoista valitaan toinen.

1) Hänninen, Partanen, Ylijoki,  Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Vastapaino 2001.

2) Brown, Group Processes. Second Edition. Blackwell 2000 (reprinted 2001, 2002, 2003, 2004).

3) Collier ym., Currents of Thought in American Social Psychology. Oxford University Press 1991 TAI  Smith & Mackie, Social Psychology. 3rd Edition. Psychology Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Social Psychology (Sosiaalipsykologia/ISSS)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiaalipsykologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö