x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLS24 Muu tutkimusalueen kirjallisuus 6 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sosiaalipoliittiseen tutkimukseen.

Sisältö

Opiskelija valitsee kolme sosiaalipolitiikan alan väitöskirjaa tai vastaavaa tutkimusta ja tenttii ne yleisenä kirjallisena tenttinä tai kirjoittaa esseen. Kohdan ottaa vastaan tutkielmaopintojen ohjaaja ja hyväksyy opiskelijan ehdottamat teokset tenttikirjoiksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija valitsee kolme sosiaalipolitiikan alan väitöskirjaa tai vastaavaa tutkimusta ja tenttii ne yleisenä kirjallisena tenttinä tai kirjoittaa esseen. Kohdan ottaa vastaan tutkielmaopintojen ohjaaja ja hyväksyy opiskelijan ehdottamat teokset tenttikirjoiksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipolitiikan tutkimusalueet (Sosiaalipolitiikka/ISSS)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö