x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTA21 Tilastollinen ennustaminen 8 op

Osaamistavoitteet

Tilastollisen ennustamisen keskeisiä tavoitteita on pienentää ja arvioida ennusteisiin liittyvää epätarkkuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tilastollisen ennustamisen keskeisiin tuloksiin ja niiden soveltamiseen tavallisimpien lineaaristen mallien, esim. lineaarisen regressiomallin ja lineaarisen sekamallin tapauksessa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Newbold, P., Bos, T., Introductory Business & Economic Forecasting. South-Western Publ. 1994.
  2. Farnum, N. R., Stantom, L. W., Quantitative Forecasting Methods. PWS-Kent 1989.
  3. Abraham, B., Ledolter, J., Statistical Methods for Forecasting. John Wiley&Sons 1983.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos