x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot, 83– op

Sisältö

Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja kiinnostuksensa ja ammatillisten tavoitteidensa mukaan. Valinnaisiin opintoihin on sisällyttävä vähintään yksi opetussuunnitelman mukainen vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lisäksi on suoritettava valinnaisia opintoja niin paljon, että tutkinnon vähimmäispistemäärä 180 op täyttyy.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Valinnaiset opinnot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen pakollisia edeltäviä opintoja 35– op
Sisällytetään HuK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25– op
Pakolliset opinnot 25 op
LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op (1.slk)
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa yhden opintojakson, joka vastaa hänen maisteriopintoihinsa suunnittelemaansa erikoisalaa.
Vapaaehtoiset opinnot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Kääntäjän suomen opinnot I 10 op
TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin, 5 op (2.slk / 2.klk)
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen, 5 op (3.slk / 3.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö