x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot, 30– op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää englannin kieltä tilanteeseen sopivalla ja kieliopillisesti sujuvalla tavalla. Hän osaa soveltaa englannin äännejärjestelmää koskevaa tietoa suulliseen viestintäänsä. Hän osaa suunnitella ja rakentaa sisällöllisesti ja kielellisesti hallitun akateemisen tekstin. Hän tuntee akateemisen keskustelun käytännöt, osaa muotoilla argumenttinsa ja perustella ne.

Opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kieliopillisen analyysin ja äännejärjestelmän peruskäsitteistöä sekä kykenee erottelemaan ja kuvailemaan erilaisia englannin kielen rakenteita. Hän osaa vertailla erilaisia kirjallisuudenlajeja ja hahmottaa kirjallisten ja kaunokirjallisten tekstien kielellisiä, historiallisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Hän tuntee kääntämisen perusperiaatteita ja osaa soveltaa tätä tietoa pienimuotoisiin käännöstehtäviin englannista suomeen.

Kielen ja kirjallisuuden opintopolun suorittanut opiskelija hallitsee ja osaa määritellä englannin kielen kieliopin keskeiset termit ja tuntee kielitieteellisen analyysin peruskäsitteistöä. Hän osaa selittää ja arvioida kielen rakenteita ja merkityksiä sekä kielen käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa kuvailla ja vertailla eri aikakausien ja englanninkielisten maiden kirjallisuutta ja näiden kehitystä niiden historiallisissa ja kansallisissa konteksteissa.

Kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun suorittanut opiskelija osaa soveltaa ammattimaista käännösviestintää koskevaa tietoa käännöstehtäviin suomi–englanti-kieliparissa. Hän tunnistaa amerikkalaisen ja brittiläisen yhteiskunnan keskeisiä piirteitä ja osaa selittää niitä sekä verrata suomalaiseen yhteiskuntaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot

Pakolliset opinnot 30– op
ENGP1 Englannin kielen rakenne I, 5 op (1.slk)
ENGP2 Kirjallisuus ja kansakunta, 5 op (1.slk)
Vaihtoehtoiset opinnot 15– op
Suoritettava 15 opintopistettä
Englannin kielen ja kirjallisuuden opintopolku 0–15 op
Suoritettava 0–3 allaolevaa
Saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku 0–15 op
Suoritettava 0–3 allaolevaa
ENGP7 Käännösviestintä I, 5 op (1.klk)
Vapaaehtoiset opinnot
NUMBER_OF, mutta NBR == 0!
ENGP10 Muita perusopintoja, 1–10 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö