x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Romanian kieli, 25 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan romanian kielen perusopinnot opiskelija pystyy lukemaan romaniankielisiä tekstejä (media, asiatekstit, yksinkertaiset kaunokirjalliset tekstit jne.) ja käyttämään romanian kieltä arkipäivän viestintätilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi hänellä on perustiedot kielen rakenteesta ja Romanian historiasta, yhteiskunnasta, talouselämästä, kulttuurista ja kirjallisuudesta.

Sisältö

Romanian kielestä voi suorittaa 25 op:n laajuiset perusopinnot. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön kielitaidon lisäksi perustiedot kielen rakenteesta ja Romanian historiasta, yhteiskunnasta, talouselämästä, kulttuurista ja kirjallisuudesta. Opintoja suositellaan kaikille, jotka ajattelevat tarvitsevansa romanian kielen tuntemusta omalla alallaan. Romanian kielen perusopinnot voidaan suorittaa vuodessa.

Opintojen kulku

Kielitaito-opintojaksot edellyttävät säännöllistä ja aktiivista osallistumista luento-opetukseen ja harjoituksiin, minkä lisäksi jokaiseen kurssiin liittyy kertauskuulustelu. Opintojaksolle ROMAP2 osallistuminen edellyttää opintojakson ROMAP1 suorittamista tai vastaavia, muulla tavoin hankittuja tietoja ja taitoja. Opintojaksolle ROMP3 osallistuminen edellyttää opintojakson ROMAP2 suorittamista. Opintojaksot ROMAP4 (kulttuuri ja kirjallisuus) ja ROMAP5 (historia, yhteiskunta ja talous) pidetään englannin kielellä, ja ne voi suorittaa opintojaksojen P1, P2 ja P3 rinnalla.

Opiskelijoille on tarjolla apurahoja kesäkursseille ja pidempäänkin opiskeluun Romaniassa erilaisten kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa. Romaniassa suoritetuilla opinnoilla voi korvata perusopintoihin kuuluvia opintojaksoja sopimuksen mukaan.

Romanian kielen lehtori antaa opintokokonaisuuteen liittyvää opinto-ohjausta vastaanottoaikoina. Kokonaismerkintöjä hoitaa opintokoordinaattori.

Kuulustelut

Luentojen ja harjoituskurssien kertauskuulustelut järjestetään välittömästi ko. kurssin päätyttyä. Jos opintojaksot ROMAP4 tai ROMAP5 suoritetaan kirjatenttinä, ne tentitään yksikön yleisinä tenttipäivinä tai sopimuksen mukaan ja niihin sovelletaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä.

Kokonaismerkintä

Opintojaksot ja opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 1-5. Opintokokonaisuuden arvosana saadaan laskemalla opintojaksojen keskiarvo. Merkintä opintokokonaisuuden suorittamisesta haetaan opintokoordinaattorilta sen jälkeen, kun kaikki opintojaksot on suoritettu

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö