x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopinnot

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatin tutkinnon ja siihen kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot opiskelija

-osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
-osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa yhteyksissä
-ymmärtää ja osaa käyttää oman alansa diskurssia molemmilla kotimaisilla kielillä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
-osaa hankkia ja välittää tietoa
-osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (7 op):

1. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
2. Kirjoitusviestintä, 3 op

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso on tarkoitus suorittaa toisena opintovuonna. Kirjoitusviestinnän opintojakso on tarkoitus suorittaa kolmantena opintovuonna.

Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Poikkeuksia ja täsmennyksiä kieli- ja viestintäopintoihin:

1. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa pohjoismaisten kielten perusopinnot tai ruotsi kääntäjän työkielenä -opinnot.

2. Kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat opintojakson Kirjoitusviestintä. Kirjoitusviestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa suomen kielen perusopinnot tai Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuuden.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kieli- ja viestintäopinnot

Suomen kieli 3 op
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä, 3 op (3.slk / 3.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö