x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Language Skills

Content

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (7 op):

1. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
2. Kirjoitusviestintä, 3 op

Poikkeuksia ja täsmennyksiä kieli- ja viestintäopintoihin:

1. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa pohjoismaisten kielten perusopinnot tai ruotsi kääntäjän työkielenä -opinnot.

2. Kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat opintojakson Kirjoitusviestintä. Kirjoitusviestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa suomen kielen perusopinnot tai Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuuden.

Belongs to following modules

School of Language, Translation and Literary Studies
expand all

Language Skills

Swedish Language 4 ECTS
KKRUHUK Swedish Oral and Written Communication, 4 ECTS (2.aut / 2.spr)
Finnish Language 3 ECTS
KKSUHUK1 Writing in Finnish, 3 ECTS (3.aut / 3.spr)
School of Language, Translation and Literary Studies