x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, HuK, yleiset valmiudet

Osaamistavoitteet

Yleiset valmiudet -kokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja edistää opintojen käynnistymistä ja sujuvuutta. Suoritettuaan opinnot, opiskelija:
- ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja. Opiskelija ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä.
- hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietoaineistoja.
- tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön ja osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluita. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä ohjelmistoja ja kehittää osaamistaan omatoimisesti
-osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti. Opiskelija osaa kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti.

avaa kaikki

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, HuK, yleiset valmiudet

Kieli- ja viestintäopinnot
Vaadittavat kieliopinnot on kuvattu tarkemmin jokaisen tutkinto-ohjelman kohdalla.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö