x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen aineopinnot valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-hallitsee kielentutkimuksen keskeisiä osa-alueita
-tuntee syvällisemmin ranskalaista yhteiskuntaa ja kirjallisuutta
-pystyy toimimaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
-osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja kehittää sitä itsenäisesti
-osaa kirjoittaa eri tekstilajien edellyttämällä tavalla
-osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta kriittisesti ja rakentavasti
-ymmärtää ja pystyy tuottamaan tieteellistä tekstiä omaan alaansa liittyvästä aiheesta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Ranskan kielen aineopinnot valinnaisina opintoina

RANA1 Ranskan syntaksi, 5 op
RANA3 Kieliharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö