x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kieli valinnaisina opintoina

Sisältö

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa ranskan kielestä 60 tai 65 op:n laajuiset perus- ja aineopinnot sekä 60 op:n laajuiset syventävät opinnot.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden on osoitettava kielitaitonsa osallistumalla lähtötasokokeeseen, joka järjestetään syyslukukauden alussa. Lähtötasokokeen vaatimukset ja mahdollinen oheismateriaali määritellään lukuvuoden opetusohjelmassa sekä tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat perusopintovaiheessa opintojakson LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Valinnaisten opintojen tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

avaa kaikki

Ranskan kieli valinnaisina opintoina

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö