x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli valinnaisina opintoina

Sisältö

Suomen kielen tutkinto-ohjelman opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Yliopistollinen suomen kielen opiskelu vaatii kykyä kielelliseen analyysiin sekä koulukieliopin oppisisältöjen tuntemusta (peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti). Ennen opintojen aloittamista voi koulutietojen tueksi halutessaan tutustua johonkin suomen kielen peruskielioppiin, esim. Leino, Pirkko 1999. Suomen kielioppi. Otava tai Ikola, Osmo 2001. Nykysuomen opas. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65.

Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, syventävät opinnot 60 op, suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuuden tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuuden. Erikoistumiskokonaisuuksien opintojaksoille on muutamia paikkoja muille kuin suomen kielen omille opiskelijoille.

Opinnot aloitetaan jaksosta SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi, joka tulee suorittaa ennen muita perusopintojen jaksoja (poikkeuksena VIROP1 Viron peruskurssi, joka on kaikille vapaita opintoja). Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tulee suorittaa yksikön yhteisistä opinnoista opintojakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi on suoritettava yksikön yhteisistä opinnoista jakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet. Jakso on suositeltavaa suorittaa heti opintojen aluksi.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ja opetettavan aineen opinnot on kuvattu yksikön verkkosivuilla: http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/aineenopettajakoulutus/opetettavan_aineen_opinnot.html. Opettavan aineen opintoihin kuuluu kirjallisuustieteen, suomen kielen sekä puheviestinnän opintoja.

avaa kaikki

Suomen kieli valinnaisina opintoina

Suomen kielen perusopinnot 25 op
SUOP2 Syntaksi, 5 op
SUOP4 Merkitys, 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op
Suomen kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina 60 op
SUOS3 Erikoistumisopinnot 20–25 op
Suoritettava 20–25 opintopistettä
Opiskelija voi suorittaa vapaasti valiten 4 opintojaksoa. Jos opiskelija suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta vähintään 20 op, hän saa näistä opinnoista merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän tutkintotodistukseen.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kokonaismerkintään suoritettava jaksoista jompikumpi
SUOV5 Harjoittelu, 5 op
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Kielen oppiminen ja opettaminen 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Kielen variaatio ja muutos 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
Kielen rakenteet, merkitys ja käyttö 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Työelämäopinnot 0–5 op
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Jaksoa ei tarvitse suorittaa, jos kohdassa S3 on suorittanut 25 op sisältäen harjoittelun (SUOV5 tai SUOT5)
SUOS8 Työelämäopinnot, 5 op
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän tutkintotodistukseen.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kokonaismerkintään suoritettava jaksoista jompikumpi
SUOV5 Harjoittelu, 5 op
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö