x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

-tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
-hallitsee valitsemansa erikoisalan
-ymmärtää ja pystyy tuottamaan tieteellistä tekstiä ja keskustelemaan kriittisesti ja rakentavasti omaan alaansa liittyvistä aiheista
-osaa suunnitella ja toteuttaa melko laajan tieteellisen tutkimuksen tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet pitää yllä ja kehittää saavuttamaansa asiantuntijuutta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö