x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
• osaa käyttää kieliopillisesti ja tyylillisesti hyvää saksan kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
• osaa argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä

Sisältöosaaminen:
• osaa vertailla saksankielisten maiden kulttuureja omaan kulttuuriinsa omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella
• tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun suorittanut opiskelija
• tuntee käännöstieteen keskeiset käsitteet sekä ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusteet
• osaa kääntää yleiskielisiä ja yksinkertaisia erikoisalojen tekstejä saksasta suomeksi sekä yksinkertaisia tekstejä suomesta saksaksi
• pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja saksasta suomeksi ja suomesta saksaksi arkipäiväisissä tilanteissa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot valinnaisina opintoina

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö