x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Sisältö

Valinnaisina opintoina saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan vähintään lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot ja hyvä suomen kielen taito. Opintojen aloittaminen edellyttää lähtötasokokeen menestyksellistä suorittamista.

Perusopinnot valinnaisina opintoina ovat 30 opintopisteen laajuiset. Aineopinnoissa suoritetaan yhteiset opinnot, mutta kuitenkin vain joko opintojakso SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria tai SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri. Lisäksi suoritetaan jompi kumpi vaihtoehtoisista opintopoluista (kielen ja kulttuurin opintopolku tai kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku).

Saksan kielestä ja kulttuurista voi myös suorittaa erillisen teemakokonaisuuden, on tarkoitettu erityisesti muiden yksiköiden opiskelijoille sekä niille kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille, jotka eivät suorita saksa toisena opetettavana aineena -kokonaisuutta.

Saksa toisena opetettavana aineena (vähintään 60 op) -kokonaisuus sisältää tutkinto-ohjelman perusopinnot 30 op sekä aineopinnot 30 op:n laajuisina. Aineopinnoista suoritetaan yhteiset opinnot, mutta kuitenkin vain joko opintojakso SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria tai SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri. Lisäksi suoritetaan kielen ja kulttuurin opintopolun opinnoista opintojaksot SAKA5 sekä SAKA6 tai SAKA7.

Jos opiskelija suorittaa saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun mukaisesti, hänen tulee suorittaa myös Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuus. Opintojakso TRSU01 on avoin kaikille, ja opintojaksolle TRSU02 voivat osallistua ne, joilla on kääntämisen opintojen edellyttämä suomen kielen taito. Taito arvioidaan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

Saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina suorittavat eivät osallistu aineopintojen tutkielmaopintoihin. Heiltä vaaditaan aineopinnoissa vähintään 1 kk:n kieliharjoittelu jossakin saksankielisessä maassa.

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina:
Valinnaisten syventävien opintojen laajuus on 60 op. Niihin sisältyy tutkielmaopinnot (seminaari II 5 op ja valinnaisten opintojen tutkielma 15 op), joiden tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemista. Saksa opetettavana aineena (vähintään 120 op) edellyttää yllä kuvatun 60 op:n perus- ja aineopintojen lisäksi syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op).

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina on kuvattu monikielisen viestinnän ja käännöstieteen oppaassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Valinnaisina opintoina saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan vähintään lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot ja hyvä suomen kielen taito. Opintojen aloittaminen edellyttää lähtötasokokeen menestyksellistä suorittamista.

avaa kaikki

Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot valinnaisina opintoina 30–35 op
Aineenopettajiksi aikovat voivat suorittaa 30 op:n aineopinnot.
Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina 60 op
Saksan kielen ja kulttuurin syventävien opintojen vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
Suoritetaan neljä opintojaksoa (yht. 20 op) seuraavista. Opiskelija voi halutessaan suorittaa opintoja myös useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
SAKW Talousviestintä 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
SAKD Vieraan kielen opettaminen 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
SAKK Kirjallisuus ja kulttuuri 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö