x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot valinnaisina opintoina, 30–35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:
Viestintäosaaminen:
• osaa käyttää kieliopillisesti ja tyylillisesti hyvää saksan kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
• osaa argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä
Sisältöosaaminen:
• osaa vertailla saksankielisten maiden kulttuureja omaan kulttuuriinsa omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella
• tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian

Saksan kielen ja kulttuurin opintopolun suorittanut opiskelija
• tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin.
• osaa verrata ja analysoida suomen ja saksan kielen sanastollisia ja rakenteellisia eroja ja yhtäläisyyksiä
• tuntee saksankielisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia, painopisteenä 1800- ja 1900-lukujen kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot valinnaisina opintoina

Aineenopettajiksi aikovat voivat suorittaa 30 op:n aineopinnot.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö