x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot, 80– op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa. Opiskelija hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun. Opiskelija kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä. Opiskelija osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan ja omaa valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Sisältö

Syventävät opinnot koostuvat kaikille yhteiseistä pakollisista opinnoista ENGS1-3 (15 op), tutkielmaopinnoista (40 op) sekä vaihtoehtoisista opinnoista (25 op).

Vähintään 25 opintopisteen laajuisiin vaihtoehtoisiin opintoihin opiskelijan on suoritettava vähintään yksi opintojakso kohdasta kirjatentit ja esseet.

Loput vaihtoehtoiset opinnot opiskelija voi valita vapaasti eri teemakokonaisuuksien alta sekä kirjatenteistä ja esseistä. Opiskelija voi suorittaa kaikki vaihtoehtoiset opinnot yhdestä teemasta tai yhdistellä vapaasti eri teemoja.

Vaihtoehtoisissa opinnoissa opiskelija voi perehtyä syvällisesti esimerkiksi kielen rakenteeseen ja sanastoon, kielen opettamiseen, kielen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen, kirjallisuudenlajeihin, kirjallisuuden yhteiskunnallisiin merkityksiin. Tutkielmaseminaariin voi osallistua vasta aineopintojen suorittamisen jälkeen. Seminaarissa kirjoitettava seminaarityö on osa englanninkielistä pro gradu -tutkielmaa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot

Pakolliset opinnot 80– op
ENGS3 Metodiopinnot, 5 op
Vaihtoehtoiset opinnot 25– op
Suoritettava vähintään 20 op kohdasta Teemat ja yksi opintojakso kohdasta Kirjatentit ja esseet.
Teemat 20– op
ENGS53 Työharjoittelu, 5 op
Vapaaehtoiset opinnot
Suoritettava 0–10 allaolevaa
ENGS14 Muita syventäviä opintoja, 1–10 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö