x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaiset kielet valinnaisina opintoina

Sisältö

Perusopinnot ovat kaikille yhteiset.

Aineopinnoista pohjoismaisia kieliä valinnaisena opiskeleva suorittaa 30 op seuraavasti:

Kaikille yhteiset opintojaksot A1-A5 sekä yksi vaihtoehtoinen opintojakso A8-A15.

Jos opiskelija haluaa suorittaa myös pohjoismaisten kielten syventävät opinnot, hänen tulee suorittaa aineopinnot 35 op:n laajuisena siten, että hän suorittaa myös seminaari I -opintojakson (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Valinnaisten opintojen tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Edellytykset

Pohjoismaisia kieliä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien on osallistuttava syyslukukauden alussa järjestettävään tasokokeeseen (ks. tarkemmat tiedot pohjoismaisten kielten kohdalta opetusohjelmasta). Tasokoe järjestetään vain kerran vuodessa. Tasokokeesta voi hakea vapautusta tietyin edellytyksin, katso lisää opetusohjelmasta.

avaa kaikki

Pohjoismaiset kielet valinnaisina opintoina

Pohjoismaisten kielten aineopinnot valinnaisina opintoina 30–35 op
A7 suoritetaan vain, mikäli opiskelija jatkaa syventäviin opintoihin.
Ruotsi opetettavana aineena (väh. 60 op)
Suoritettava perusopinnot 30 op sekä aineopinnot 30 op
Pohjoismaisten kielten aineopinnot valinnaisina opintoina 30–35 op
A7 suoritetaan vain, mikäli opiskelija jatkaa syventäviin opintoihin.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö