x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Sisältö

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma tarjoaa valinnaisina perus- (30 op) ja aineopintokokonaisuudet (30 op) sekä tutkinto-ohjelman molempien maisteriopintojen syventävät opinnot.

Valinnaisia kokonaisuuksia suorittavilta opiskelijoilta edellytetään lähtötasokokeen läpäisemistä hyväksytysti. Lähtötasokoe järjestetään syksyisin ennen syyslukukauden alkua. Tarkemmat tiedot lähtötasokokeesta julkaistaan keväisin opetusohjelmassa.

Perusopintojen kokonaismerkintää hakiessaan opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään yksi seuraavista yksikön yhteisten opintojen opintojaksoista:

- Yleisen kielitieteen ja fonetiikan perusteet 5 op
- Kääntämisen perusteet 5 op
- KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op
- KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op

Kääntämiseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat näistä vähintään opintojakson Kääntämisen perusteet. Lisäksi kääntämiseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat opintokokonaisuudet monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä kääntäjän suomen opinnot I. Kokonaisuudet on suoritettava saadakseen kääntämisen suuntauksen mukaisen aineopintojen kokonaismerkinnän.

Tutkinto-ohjelman opintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat eivät osallistu aineopintojen tutkielmaopintoihin.

avaa kaikki

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen valinnaisina opintoina

NUMBER_OF, mutta NBR == 0!
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot valinnaisina opintoina 30– op
Pakolliset opinnot 30– op
Vaihtoehtoiset opinnot 15– op
Suoritettava 15 opintopistettä
Englannin kielen ja kirjallisuuden opintopolku 0–15 op
Suoritettava 0–3 allaolevaa
Saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Vapaaehtoiset opinnot
NUMBER_OF, mutta NBR == 0!
ENGP10 Muita perusopintoja, 1–10 op
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot valinnaisina opintoina 30– op
Pakolliset opinnot 30– op
Vaihtoehtoiset opinnot 25– op
Englannin kielen ja kirjallisuuden opintopolku
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Edetäkseen englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin ja saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Edetäkseen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin (englanti) opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot valinnaisina opintoina 60– op
Vaihtoehtoiset opinnot 25– op
Suoritettava vähintään 20 op kohdasta Teemat ja yksi opintojakso kohdasta Kirjatentit ja esseet.
Teemat 20– op
ENGS53 Työharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö