x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRSKIS2 Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija arvioi tapoja tehdä kirjallisuushistoriallista tutkimusta yleishistorioina tai tapaustutkimuksina. Opiskelija analysoi kirjallisten ilmiöiden ja kirjallisuuden tutkimusmenetelmien välisiä suhteita eri aikoina ja eri kulttuurisissa konteksteissa. Opiskelija ymmärtää tieteenhistoriallista kehitystä sekä soveltaa ja muokkaa tapoja ymmärtää kirjallisuushistoria ja tehdä kirjallisuushistoriallista tutkimusta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy valintansa mukaiseen kirjallisuushistorialliseen ongelmaan tutustumalla sitä erittelevään tai soveltavaan tutkimukseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus

KIRSKIS2B Periodit, lajit, tyylit, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö