x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTTS2A Syventävä perehtyminen kertomuksen ja tekstin teoriaan, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa monipuolista narratologista ja tekstianalyyttistä välineistöä niin kirjallisiin kuin muihinkin kulttuurisiin esityksiin. Opiskelija kykenee vertailemaan ja arvioimaan erilaisia teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja teksteihin sekä hahmottamaan keskeisten nykyparadigmojen suhteita. Opiskelija pystyy erittelemään kertovia rakenteita ja merkityksen muodostumisen periaatteita, oli sitten kyse runosta tai romaanista, historiankirjoituksesta, dokumentaarisesta proosasta, uutiskuvasta tai graafisesta kerronnasta.

Sisältö

Opiskelija valitsee kaksi kertomus- ja tekstiteoreettista erikoistumissuuntaa, jotka luovat oman tutkimustyön teoreettisen ja metodisen kehikon. Opiskelija soveltaa valitsemiaan teorioita ja metodeja erilaisiin aineistoihin.

Suoritetaan luento- tai harjoituskursseina, tenttimällä kirjallisuutta tai tekemällä sen pohjalta harjoitustöitä (harjoitustyöllä suoritettaessa aiheen rajauksesta on neuvoteltava osa-alueen vastuuopettajan kanssa). Suoritetaan 2 opintojaksoa, molemmat 5 opintopisteen laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Syventävä perehtyminen kertomuksen ja tekstin teoriaan

Suoritettava 2 allaolevaa
KIRKTTS2A2 Elämä ja kertomus, 5 op
KIRKTTS2A4 Intermediaalisuus, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö