x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viron kieli, 15 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot viron kielestä. Hän ymmärtää vironkielistä tekstiä, tulee auttavasti toimeen viron kielellä, osaa ilmaista jokapäiväisiin aiheisiin liittyviä ajatuksia suullisesti ja kirjallisesti. Viron kielen taitotaso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan lähellä B2:ta.

Sisältö

Viro on suomelle läheistä sukua oleva kieli. Opintojen tarkoituksena on paitsi antaa opiskelijalle itsenäisen kielenkäyttäjän (B1-tason) suullinen ja kirjallinen viron kielen taito myös perehdyttää hänet jonkin verran virolaiseen kulttuuriin sekä Suomen ja Viron kulttuurisuhteisiin.

Viron kielen taito luo hyvät edellytykset vaihto-opiskelulle Viron yliopistoissa. Lisäksi kielitaito antaa mahdollisuuden löytää tulevan työpaikan virolaisesta kieli- ja kulttuuriympäristöstä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Viron kieli

VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op
VIROP2 Viron jatkokurssi, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö