x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esipetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen ja esiopetuksen pedagogiikkaan liittyvää laaja-alaista osaamista. Hän osaa toimia varhaiskasvatuksen moniammatillisissa yhteisöissä pedagogisena asiantuntijana ja hänellä on valmiuksia varhaiskasvatuksen johto- ja kehittämistehtäviin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot on tarkoitettu vain varhaiskasvatuksen hakukohteen opiskelijoille. Opintokokonaisuus on pakollinen kandidaatintutkinnon opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Varhaiskasvatuksen opiskelijoille pakollinen
Ilmaisu ja taide lasten elämässä 20 op
KASVAR9 Kielen kehitys, lastenkirjallisuus ja draama, 5 op (2.klk / 3.slk)
KASVAR10 Kuvataidekasvatus, 5 op (1.slk / 2.slk / 2.klk)
KASVAR11 Musiikkikasvatus, 5 op (1.slk / 2.slk / 2.klk)
KASVAR12 Liikuntakasvatus, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Kasvatustieteiden yksikkö