x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma, 20 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluvat tutkimusmenetelmäopinnot ja vaaditut opinnäytteet hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee tieteellisen tiedon tulkitsemiseen ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen kasvatustieteellisen tutkimuksen laatimiseen.

Sisältö

Aineopintojen vaiheessa laajennetaan perusopinnoissa opittua kuvaa eri tutkimusmenetelmistä, mutta ennen kaikkea hahmotetaan ja harjoitellaan tutkimuksen tekemistä itse. Tutkimuksen tekijän näkökulma avautuu aluksi erilaisten menetelmäharjoitusten ja pienoistutkielmien avulla ja se päätyy ensimmäiseen itsenäiseen täysimittaiseen tutkimusprojektiin, kandidaatintutkielmaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö