x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Yksikön yhteiset ja vaihtoehtoiset aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti kasvun, kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnan, kulttuurien, yhteisöjen ja yksilön elämänkulun näkökulmista sekä ymmärtää kasvatustieteiden eri teoriaperinteitä ja niiden merkitystä kasvatusalojen asiantuntijatehtävissä.

Aineopintoihin kuuluvat tutkimusmenetelmäopinnot ja vaaditut opinnäytteet hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee tieteellisen tiedon tulkitsemiseen ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen kasvatustieteellisen tutkimuksen laatimiseen.

Sisältö

Yhteiset aineopinnot (10 op)
Vaihtoehtoiset aineopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintojaan kiinnostuksensa mukaan.
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijat suorittavat näistä vaihtoehtoisista neljä opintojaksoa (20 op)
Kaikki EDU-yksikön opiskelijat suorittavat menetelmäopinnot ja kandidaattitutkielman, yhteensä 20 op

Kasvatustieteiden aineopintoihin sisältyy varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyillä Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen, 15 op
ja luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytyillä Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu, 20 op.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kasvatustieteiden aineopinnot

Vaihtoehtoiset aineopinnot 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt opiskelijat valitsevat neljä opintojaksoa (20 op). Varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat yhden opintojakson (5 op). Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksyttyjen ei tarvitse valita vaihtoehtoisia aineopintoja.
Kasvatustieteiden yksikkö