x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tieteelliselle tiedonmuodostukselle rakentuva kuva kasvatuksesta, oppimisesta, ja koulutuksesta eri aikoina, eri konteksteissa ja elämänkulun eri vaiheissa. Opiskelijassa herää kasvatustietoisuus, jonka ansiosta hän osaa arvioida kriittisesti kasvatustieteellistä tietoa ja kykenee tuottamaan uutta tietoa.

Sisältö

Kasvatustieteiden perusopinnoissa perehdytään kasvatuksen historiallisiin ja filosofisiin lähtökohtiin, kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä, ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun näkökulmiin, opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiin sekä kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskysymyksiin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Opettajan pedagogiset opinnot, aineenopettaja (Opettajan pedagogiset opinnot)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö