x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleiset opiskeluvalmiudet, 21 op

Osaamistavoitteet

Yleiset opiskeluvalmiudet -kokonaisuuden opinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön ja osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluita,
- osaa käyttää yleisimpiä ohjelmistoja ja kehittää osaamistaan omatoimisesti (tietotekniikkataidot),
- hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietoaineistoja,
- hallitsee tieteellisen viittauskäytännön ja ymmärtää tekstien hyödyntämiseen liittyvän tieteen etiikan, (tiedonhankinnan perusteet),
- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti,
- osaa kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti(kieli- ja viestintäopinnot),
- ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää, tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan sekä
- osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja ja ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä (orientoivat opinnot).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yleiset opiskeluvalmiudet

Kasvatustieteiden yksikkö, KK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Kasvatustieteiden yksikkö