x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Esi-ja alkukasvatus, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat osaavat tukea ja ohjata esi- ja alkuopetusikäisten lasten laaja-alaista osaamista. He ymmärtävät lapsen aktiivisen roolin, vuorovaikutuksen, yhdessä tekemisen ja osallistumisen merkityksen oppimisessa. He osaavat ohjata kokonaisvaltaisesti tutkivan ja luovan työskentelyn keinoin lasten oppimista. Opiskelijat ymmärtävät esiopetuksesta kouluun siirtymisen lapsille merkittävänä elämänvaiheena.

Sisältö

Esi- ja alkuopetus on kasvatustieteen erityisala, joka kohdistuu institutionaaliseen esi- ja alkuopetukseen. Varhaiskasvatukseen kuuluva esiopetus sekä perusopetukseen sisältyvä alkuopetus ovat osana laaja-alaisen osaamisen kehittymisen jatkumoa. Se vahvistuu oppimisen polun aikana eri tiedon- ja taidonaloihin liittyvässä opiskelussa sekä arjen toiminnoissa ja vuorovaikutuksessa läpi elämän.

Esi- ja alkuopetus -opintokokonaisuuden opetustarjonta on suunnattu niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita esiopetusikäisten lasten samoin kuin alkuopetuksen piirissä olevien oppilaiden opetuksesta, ohjauksesta ja kasvatuksesta. Opintojaksot sisältävät teoreettista ja käytännöllistä opetusta ja harjoitustöitä. Opetusjaksot rakentuvat eri oppisisältöjä ja aihealueita eheyttäviksi pedagogisiksi kokonaisuuksiksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö