x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet, 0–25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää valitsemiansa perusopetuksessa opetettavia aineita ja aihekokonaisuuksia monialaisia opintoja syvällisemmin ja osaa soveltaa oppimaansa alakoulun opetuksessa ja kykenee toimimaan opinalan asiantuntijana kouluyhteisössä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet on tarkoitettu ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille.

Opiskelija voi suorittaa korkeintaan 25 opintopistettä kandidaatintutkinnossa ja 25 opintopistettä maisterintutkinnossa.

Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet toteutetaan 10 opintopisteen kokonaisuuksina vuorovuosin, soveltava projekti (5 op) toteutetaan vuosittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet

Ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille tarjottavia valinnaisten opintojen kokonaisuuksia
Kuvataide 25 op
KASLOE4.1 Kuvakulttuuri, 10 op
KASLOE4.2 Ympäristökulttuuri, 10 op
KASLOE8 Liikunta 25 op
Monimateriaalinen käsityö 25 op
KASLOE6.1 Tekninen työ, 5 op
KASLOE6.2 Teknologiakasvatus, 5 op
KASLOE6.3 Käsityöilmaisu, 5 op
KASLOE6.4 Käsityömuotoilu, 5 op
Kasvatustieteiden yksikkö