x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

opiskelija hankkii opintokonaisuuden kuluessa riittävät valmiudet toimia kuvataiteen aineenopettajana perusasteen koulussa. Silloin opiskelija on saavuttanut käytännöllisen sekä teoreettisen asiantuntemuksen, jota voi soveltaa kuvataidekasvatuksessa. Hänellä on myös taidot ja tiedot visuaalisen kulttuurin osa-alueiden harrastamiseen ja opettamiseen sekä ymmärrys kuvataiteen kasvatuksellisista ja yhteiskunnallisista vaikutteista ja vaikutuksista.

Sisältö

Kuvataiteen opetettavan aineen opintojen keskeistä sisältöä ovat:
1. Kuvallinen ilmaiseminen ja kuvien tulkinta ovat visuaalisen kulttuurikasvatuksen perusta. Kuvallinen ajattelu kehittyy kuvia tekemällä ja kuvia tutkimalla.
2. Taidehistoriaa ja kuvakulttuuria lähestytään katsojakeskeisesti ja pedagogisesti. Opiskelijoiden henkilökohtaisen mielipiteen ja näkemyksen muodostuminen ja erityisesti näkemyksen taustalla olevat perustelut ovat näyttelypedagogisen ajattelun taustalla.
3. Kuvallista mediaa lähestytään niin tekijöinä kuin kokijoinakin kriittisesti ja mediakasvatuksen näkökulmasta.
4. Ympäristökasvatuksessa tarkastellaan taiteen vaikuttamisen keinoja. Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksessa opitaan ymmärtämään ja arvioimaan yhtä hyvin arkista lähiympäristöä kuin uhanalaista globaalia maailmaakin.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitokselta kelpoistavan todistuksen kuvataiteen aineenopettajan tehtäviin perusasteella.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot

Luokanopettajaopiskelijoille mahdollinen KK- ja KM-tutkintoon sisältyvä opintokokonaisuus
Johdatus visuaaliseen kulttuuriin 5–10 op
Suoritettava 1–2 allaolevaa
KASLOM9 Kuvataide, 5 op
Kuvataide 25 op
KASLOE4.1 Kuvakulttuuri, 10 op
KASLOE4.2 Ympäristökulttuuri, 10 op
Kasvatustieteiden yksikkö