x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia oppimisen edistäjänä erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa ja hänellä on valmiudet tutkimusperustaiseen ja reflektoivaan opettajan työn ja oppimisyhteisöjen kehittämiseen. Hän osaa toimia yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana opettajana yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.
Osaamistavoitteet painottuvat eri tavoin eri hakukohteiden pedagogisissa opinnoissa.

Sisältö

Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, joiden välisessä vuorovaikutuksessa opiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään. Opinnoissa korostuu tutkiva ote ja dialogisuus. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opinnot syventävät ymmärrystä opetustyön yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen opettajan pedagoginen kelpoisuus.

avaa kaikki

Opettajan pedagogiset opinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elokas ja varhaiskasvatus) 60 op
Kasvatustieteiden yksikkö