x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOP Yliopistopedagogiikan perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee keskeisiä yliopisto-opetuksen ja -oppimisen teoreettisia lähtökohtia, tunnistaa henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen osaamisen kehittämisen haasteita sekä osaa hyödyntää omassa työssään linjakkaan opetuksen mallia. Opiskelijan pedagoginen käyttöteoria on laajentunut oman opetuksen ohella opettajien yhteisön toimintaan ja rikastunut teoreettisesti niin, että hän pystyy hyödyntämään työssään sekä yksilön oppimista että yhteisöjen toimintaa hahmottavia oppimisnäkemyksiä. Opiskelija osaa soveltaa pedagogista käyttöteoriaansa ongelmanratkaisuun erityisesti opetussuunnitelmatyön ja ohjauksen kysymyksissä. Lisäksi hän osaa valita yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja sekä opetuksessaan että opettajayhteisön toiminnassa.

Sisältö

Kokonaisuus rakentuu neljästä opintojaksosta:
-Yliopistopedagogiikan perusteet, 10 op (sis. 2 op harjoittelua)
-Opetussuunnitelmatyö yliopistossa 5 op
-Ohjaus yliopistossa 5 op (sis. 1 op harjoittelua)
-Yhteisöllinen kehittämistehtävä 5 op (sis. 3 op harjoittelua)

Edellytykset

Opinnot on suunnattu Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille, sekä tutkijakoulun opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yliopistopedagogiikan perusopinnot

PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa, 5 op
Kasvatustieteiden yksikkö