x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOV Valinnaisia opintoja, 15 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden opinnoissa osallistujat syventävät teoreettista tietämystään akateemisen opetuksen eri osa-alueista, erityiskysymyksistä sekä konteksteista.

Sisältö

Kokonaisuus rakentuu valinnaisista opintojaksoista, jossa perusopinnoissa käynnistynyt teoreettisen ja käsitteellisen osaamisen juonne syvenee ja rikastuu osallistujien omien mielenkiinnon mukaisiin suuntiin, ja käytännön osaaminen opetuksen eri tehtävien ja toimintakenttien osalta vahvistuu.

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 3 x 5 op opintoja, jotka voivat olla PEDAYOV1 Valinnainen kurssi 5 op, tai muita henkilöstölle suunnattuja Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opintojaksoja. Henkilöstölle suunnatuista opintojaksoista tiedotetaan yliopistopedagogiikan verkkosivuilla (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka).

Esimerkkejä mahdollisista jaksoista:
KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena* 5 op
KASSO1 Opetuksen ja oppimisen tutkimus* 5 op
KASSO5 Muuttuvat oppimisympäristöt 5 op
KASSO7 Opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arviointi ja laatu 5 op
KASPUHP2 Oman äänen analyysi ja harjoittaminen 5 op
KASPUHA4 Puheen ja äänen kulttuurinen ja ammatillinen variaatio 5 op


* Tämän tai vastaavan kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehdyttävän opintojakson suorittamista suositellaan henkilöille, joille kasvatus- tai ihmistieteellinen tutkimus on vierasta, mutta aikovat suorittaa opettajan pedagogiset opinnot / yliopistopedagogiikka (60 op) kokonaisuudessaan.

Kasvatustieteiden perusopintoja voidaan hyväksilukea valinnaisiksi opinnoiksi harkinnan mukaan (mm. suoritusajankohta, hops perustelut).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Valinnaisia opintoja

Suoritettava 15 opintopistettä
PEDAYOV1 Valinnainen kurssi, 5 op
Kasvatustieteiden yksikkö