x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAYOA Yliopistopedagogiikan aineopinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää tavoitteellisesti erilaisia oppimisen, opettamisen ja ohjauksen menetelmiä. Opiskelija tuntee erilaisten koulutusinstituutioiden toimintaa, kulttuurisesti muodostuneita tehtäviä sekä niitä ohjaavia normeja ja säädöksiä, ja osaa tarvittaessa soveltaa oppimaansa eri konteksteissa. Hän omaa valmiudet toimia yliopisto-opetuksen kehittäjänä tietoisena työelämän ja yhteiskunnan muutoksista, sekä kehittää opetusta tutkivalla otteella.

Sisältö

Yliopistopedagogiikan aineopinnot koostuvat yhdestä kokonaisuudesta, joka sisältää lukuvuoden kestävän seminaarityöskentelyn, ohjatun opetusharjoittelun ja opetusta koskevan tutkimusprosessin toteutuksen.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: Opetussuunnitelman mukaisesti suoritetut Yliopistopedagogiikan perusopinnot 25 op sekä valinnaisia opintoja 15 op, tai näitä vastaavat opinnot. Yliopistopedagogiikan aineopintoihin haetaan erikseen.

Lisätiedot

Yliopistopedagogiikan aineopinnot suorittaneet saavuttavat asetusten (2005/865/22§, 2004/794/19§) mukaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden (60 op). Aineopintoihin hakemisesta tiedotetaan henkilöstön koulutuskalenterissa, intrassa ja yliopistopedagogiikan verkkosivuilla (http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka). Aineopinnot järjestetään joka toinen tai joka kolmas vuosi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yliopistopedagogiikan aineopinnot

Kasvatustieteiden yksikkö