x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kuvataide, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijoilla on riittävä ymmärrys kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin eri osa-alueista ja niiden kasvatuksellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista ja valmiudet toimia kuvataidekasvatuksen kehittäjänä omassa kouluyhteisössään.

Sisältö

Kuvakulttuuri 10 op
Ympäristökulttuuri 10 op
Taidehistoria ja näyttelypedagogiikka 5 op
Katso tarkemmat sisällöt opintojaksojen kohdalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kuvataide

KASLOE4.1 Kuvakulttuuri, 10 op
KASLOE4.2 Ympäristökulttuuri, 10 op
Kasvatustieteiden yksikkö