x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikka, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia oppimisen edistäjänä erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa ja hänellä on valmiudet tutkimusperustaiseen ja reflektoivaan opettajan työn ja oppimisyhteisöjen kehittämiseen. Hän osaa toimia yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana opettajana yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Yliopistopedagogiikan opinnoissa pedagoginen osaaminen nähdään ensisijaisesti yhteisön osaamisena ja voimavarana. Opinnot suoritettuaan osallistujat osaavat edistää opiskelijoiden oppimista kestävällä tavalla sekä uudistaa opetuksen käytänteitä yliopistokontekstin erityispiirteet huomioiden.

Sisältö

Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, joiden välisessä vuorovaikutuksessa opiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään. Opinnoissa korostuu tutkiva ote ja dialogisuus. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opinnot syventävät ymmärrystä opetustyön yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Yliopistopedagogiikan opinnot muodostavat oppimisympäristön, jossa osallistujat yhdessä tutkivat ja ratkaisevat opetukseen liittyviä haasteita sekä rakentavat kollegiaalista opettajaverkostoa. Opinnoissa lähdetään liikkeelle opettajan omasta opetuksesta. Opintojen edetessä toimintakenttiä laajennetaan oman yksikön opettajayhteisöön, yliopistoon ja edelleen yliopistojen välisiin yliopistopedagogisiin tutkimusyhteisöihin. Osa aineopintojen työssäoppimisesta suoritetaan yliopiston ulkopuolella. Opiskelijalle avautuu näin mahdollisuus tarkastella opetustyötä laajemmin osana suomalaista ja kansainvälistä koulutusjärjestelmää.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Opintokokonaisuuden arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Pakolliset opintojaksot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty, samoin kuin koko opintokokonaisuus, vaikka osa valinnaisista opintojaksoista voidaan arvioida asteikolla 1-5.

Edellytykset

Yliopistopedagogiset opinnot on suunnattu Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille, sekä tutkijakoulun opiskelijoille.

Lisätiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstölle suositellaan opintojakson Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) suorittamista. Opintoja voi jatkaa samalla opinto-oikeudella 40 op:een saakka. Erillinen opinto-oikeus myönnetään aineopintoihin (20 op), jotka suorittamalla saa asetusten (2005/865/22§, 2004/794/19§) mukaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden (60 op). Opintojaksoille haetaan aina erikseen, ja valintakriteerit vaihtelevat opintojaksoittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Opettajan pedagogiset opinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
avaa kaikki

Opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikka

PEDAYOV Valinnaisia opintoja 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
PEDAYOV1 Valinnainen kurssi, 5 op
Kasvatustieteiden yksikkö