x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Multicultural Study Programme in Education, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan
- opiskelija osaa tarkastella monikulttuurisuutta erilaisista lähtökohdista,
- opiskelija ymmärtää kansainvälisten ja monikulttuuristen ympäristöjen toimintaa, kehitystä ja muutosprosesseja, ja
- opiskelijalla on teoreettiset, ammatilliset ja viestinnälliset valmiudet toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä.


Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta moduulista:

- Educational Experience in Multicultural Context, 3-8 op
- Theoretical Aspects of Multicultural Education, 10-15 op
- Communicational Aspects of Multicultural Education, 5-8 op

Moduulit koostuvat kasvatustieteisiin, kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvistä aine- ja syventävien opintojen tasoisista opintojaksoista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Edellytykset

Osaamiskokonaisuus on tarkoitettu kasvatustieteiden yksikön tutkinto-opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Multicultural Study Programme in Education

25 op tai osa näistä opinnoista
Kasvatustieteiden yksikkö