x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vaihtoehtoiset aineopinnot, 0–20 op

Osaamistavoitteet

Vaihtoehtoiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä valintojensa mukaisesti painottaen yhteiskunnan, kulttuurien, yhteisöjen tai yksilön elämänkulun näkökulmia.

Sisältö

Vaihtoehtoiset aineopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintojaan kiinnostuksensa mukaan.

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt opiskelijat valitsevat neljä opintojaksoa (20 op).

Varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat yhden opintojakson (5 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset aineopinnot

Suoritettava 0–4 allaolevaa
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt opiskelijat valitsevat neljä opintojaksoa (20 op). Varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat yhden opintojakson (5 op). Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksyttyjen ei tarvitse valita vaihtoehtoisia aineopintoja.
KASA3 Kasvatushistoria, 5 op
Kasvatustieteiden yksikkö