x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineenopettajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oman alansa pedagogisena asiantuntijana, aineenopettajana ja kasvattajana. Opiskelija kykenee soveltamaan ja kehittämään opetettavan aineensa didaktiikkaa. Hän pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta sekä tukemaan oppimista monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Edellytykset

Kasvatustieteiden perusopinnoista oltava 15 opintopistettä suoritettuna ennen aineopintotason opintojen aloittamista (mielellään KASP1, 2 ja 5). Pedagogisten aineopintojen 35 op:n suorittamislukuvuoteen on tarkoituksenmukaisinta jättää perusopintojen opintojaksot KASP4 ja KASP3 (KASP4-jakson osalta se on erittäin toivottavaa liittyen jaksoon sisältyvään orientaatioharjoittelun osuuteen).

Lisätiedot

Aineenopettajakoulutuksen sisällöissä ja toteutustavoissa painottuvat oman oppiaineen tai oppiaineiden pedagogiset ja didaktiset lähtökohdat ja perusteet.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Opettajan pedagogiset opinnot, aineenopettaja (Opettajan pedagogiset opinnot)
avaa kaikki

Kasvatustieteen aineopinnot

PEDA1 Ainedidaktiikka I, 5 op
PEDA2 Ainedidaktiikka II, 5 op
PEDA4 Perusharjoittelu, 6 op
Kasvatustieteiden yksikkö