x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan pedagogiset opinnot, luokanopettaja, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia oppimisen edistäjänä erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa ja hänellä on valmiudet tutkimusperustaiseen ja reflektoivaan opettajan työn ja oppimisyhteisöjen kehittämiseen. Hän osaa toimia yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana opettajana yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Luokanopettajaopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee huomioimaan erityisesti peruskoulun luokkien 1-6 oppilaiden kehitysvaiheeseen liittyvät erityispiirteet ja kykenee suuntaamaan kasvatus- ja opetustoimintaansa tässä kohderyhmässä vaaditulla tavalla.

Sisältö

Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, joiden välisessä vuorovaikutuksessa opiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään. Opinnoissa korostuu tutkiva ote ja dialogisuus. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opinnot syventävät ymmärrystä opetustyön yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Luokanopettajakoulutuksen pedagogisissa opinnoissa korostuvat koulukontekstiin perehtyminen, yksilöiden ja oppilasryhmien ohjaamisen taidot ja moniammatillinen tiimityö oppimiseen ja sen edistämiseen sekä oppiaineisiin liittyvään pedagogiseen osaamiseen tukeutuen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
Opettajan pedagogiset opinnot (Opettajan pedagogiset opinnot)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö