x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Politiikan tutkimuksen aineopinnot, 15–85 ECTS

Osaamistavoitteet

Politiikan tutkimuksen aineopinnoissa opiskelijat laajentavat perusopinnoissa omaksumiansa politiikan tutkimuksen tietoja, taitoja ja valmiuksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan on suoritettava aineopintotasoiset moduulit vähintään 15 op:n laajuisina.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen aineopinnot

Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan on suoritettava aineopintotasoiset moduulit vähintään 15 op:n laajuisina.
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot
EU:n ulkosuhteet 10–15 op
Suoritettava 10–15 opintopistettä
Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA21 sekä toisen jaksoista POLKVA22 tai POLKVA23. Moduuli voidaan suorittaa 10-15 op laajuisena.
Maailmanpolitiikka 10–15 op
Suoritettava 2-3 opintojaksoa. Moduuli voidaan suorittaa 10-15 op laajuisena.
Rauhan- ja konfliktintutkimus 10–20 op
Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA41 sekä vähintään toisen moduulista valitsemansa opintojakson (POLKVA42 - POLKVA44). Opiskelija voi suorittaa moduulin myös laajana (15-20 op).
School of Management