Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen johtaminen, 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen keskeisimmät elementit. Opiskelija osaa analysoida liiketoiminnan johtamisen ja ihmisten johtamisen keskinäisiä vuorovaikutussuhteita, sekä tehdä tutkielman valitsemastaan teemasta moduulin ydinalueilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Yrityksen johtamisen aineopintojen kokonaismerkintään voidaan lukea JKK:n teemakokonaisuuksista seuraavat opintojaksot (huom! opintojakso voi kuulua vain joko teemakokonaisuuden tai johtamisen aineopintojen kokonaismerkintään):

JKKYVP11 Työhyvinvointi, 5 op
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi, 5 op
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen, 5 op
KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op
KATSTA12 Liiketoimintamallit 5 op
KATSTA13 Liiketoiminnan analysoinnin ja kehittämisen case-kurssi 5 op
KATSTA14 Readings in Strategy 5 op
KATSTA16 Readings in Entrepreneurship 5 op
KATVAA11 Business Ethics 5 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen johtaminen

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op. Yrityksen johtamisen opinnoista kiinnostuneille suositellaan erityisesti JKK:n teemakokonaisuuksia Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, Responsible business and sustainability sekä Palvelujen ja kaupan teemakokonaisuus.
Johtamisen valinnaisia opintoja 5–45 op
Suoritettava 0–45 opintopistettä
Seuraavat opinnot ovat sivuaineopiskelijalla sijoitettavissa yrityksen johtamisen kokonaismerkintään. Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
JKKYVP11 Työhyvinvointi, 5 op
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi, 5 op
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen, 5 op
KATSTA12 Liiketoimintamallit, 5 op
KATSTA14 Readings in Strategy, 5 ECTS
KATVAA11 Business Ethics, 5 ECTS
Johtamiskorkeakoulu