x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen laskentatoimi, 15 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kirjanpitoinformaation tuottamisesta ja laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksenteon tukena. Hän myös ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen taloudellisen aseman ja tuloksen muodostumisen informoinnissa ja osaa kirjata tavanomaisia liiketapahtumia ja laatia tilinpäätöksen. Opiskelija osaa hahmottaa yrityksen talouden tavoitteita ja näihin liittyvien laskelmien rakentumista, sekä osaa tuottaa joitakin johdon laskentatoimen peruslaskelmia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen laskentatoimi

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
Johtamiskorkeakoulu