Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustiede, 85 op

Osaamistavoitteet

Taloustieteen kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee taloustieteen perusoppisisällön ja osaa käyttää sitä hyväkseen työelämän eri tehtävissä. Kandidaattiopinnot antavat pohjan taloustieteen opintosuunnan maisteriopintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustiede

Taloustieteen aineopintojen suorittaminen suositellaan aloitettavan suorittamalla KATTAA12-13 ja KATTAA21, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 15 op taloustieteen opintoja.
KATTAA12 Mikrotalousteoria, 10 op
KATTAA13 Makrotalousteoria, 10 op
KATTAA21 Ekonometria, 5 op
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
Johtamiskorkeakoulu