x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisoikeus, 25 op

Osaamistavoitteet

Julkisoikeus valinnaisina opintoina -kokonaisuuden tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet oikeudelliseen ajatteluun, julkisoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja julkisoikeudellisen tutkimuksen seuraamiseen. Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee oikeusjärjestyksen perusteet ja hänellä on jäsentynyt kokonaiskuva julkisoikeudesta ja sen eri osa-alueista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisoikeus

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Julkisoikeuden runkokurssit 0–15 op
HALJUA21 Hallinto-oikeus, 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
Julkisoikeuden erikoistumisopinnot 0–75 op
Suoritettava 25–85 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu