x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteet valinnaisina opintoina, 155 op

Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden valinnaisiksi opinnoiksi tarjolla olevat opintokokonaisuudet ovat suunniteltu siten, että ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan sekä ymmärrystään hallinnosta ja yhteiskunnasta ja niiden rakentumiseen liittyvistä paikallisista, alueellisista ja globaaleista kysymyksistä.

Lisäksi opiskelijat osaavat hallintotieteitä opiskeltuaan arvioida kriittisesti muuttuvia yhteiskunnallisen toiminnan alueita ja tehtäviä sekä osaa analysoida erilaisten toimijoiden tavoitteita. Opinnoissa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja niiden ratkaisumalleja hallinnon, kehittämisen ja johtamisen näkökulmista.

Sisältö

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman valinnaisiksi opinnoiksi suunnattu kokonaisuus koostuu hallintotieteen, julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan järjestämästä opetuksesta.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot tutustuttavat opiskelijat hallintotieteellisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin esimerkiksi ympäristön, talouden ja oikeuden näkökulmista. Aineopinnoissa opiskelijat laajentavat perusopinnoissaan saavuttamaansa ymmärrystä hallintotieteellisestä tieteenalasta. Valinnaiset opinnot rakentuvat 10–25 opintopisteen laajuisista opintokokonaisuuksista, jotka käsittelevät hallintotieteen, julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan teemoja.

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuksista löytyy lisätarjontaa niin hallintotieteiden kuin muidenkin johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien tarjonnasta (mm. yrittäjyys, henkilöstöjohtaminen...). Teemakokonaisuudet löytyvät opinto-oppaasta kohdasta https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=9609&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2015

KOKONAISMERKINNÄT:
Hallintotieteiden opinnoista kokonaismerkinnät saa todistukseen seuraavasti: 1) hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja, kun perusopintoja on suoritettuna vähintään 15 op 2) aine- ja/tai syventävien opintojen opintosuuntakohtainen merkintä, kun ko. opintosuunnan opintoja on suoritettu vähintään 15 op (tähän merkintään voi yhdistää ko. opintosuunnan perusopintojakson) 3) teemakokonaisuuden kokonaismerkintä, kun teeman minimilaajuus on suoritettuna. Huomaathan, että tutkinto-ohjelmakohtaisia kokonaismerkintöjä esim. hallintotieteiden opintoja xx op ei ole mahdollista saada johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa. Mikäli yksikössäsi on käytössä yhden sivuaineen vaadittu vähimmäislaajuus, ole yhteydessä omaan yksikköön sen selvittämiseksi, katsotaanko kahteen esimerkiksi eri merkintään jaetut opinnot hallintotieteiden sivuaineeksi. Lisätietoa kokonaismerkinnöistä saat johtamiskorkeakoulun opintokoordinaattoreilta.

avaa kaikki

Hallintotieteet valinnaisina opintoina

Valinnaisten opintojen suorittaminen aloitetaan suorittamalla hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Hallintotieteiden perusopinnot 25 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Hallintotiede 25 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Julkinen talousjohtaminen 25 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Julkisoikeus 25 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Julkisoikeuden runkokurssit 0–15 op
HALJUA21 Hallinto-oikeus, 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
Julkisoikeuden erikoistumisopinnot 0–75 op
Suoritettava 25–85 opintopistettä
Ympäristöpolitiikka ja aluetiede 25 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Johtamiskorkeakoulu