x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tieteentekemisen valmiudet, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemisen lähtökohtia ja tieteelliseen tiedonmuodostukseen liittyviä käsitteitä sekä tunnistaa niiden erityisyyden tieteissä, jotka tutkivat ihmistoiminnan organisoitumista. Opiskelija tunnistaa itsensä aktiiviseksi toimijaksi yliopistoyhteisössä, pystyy hahmottamaan erilaisia tutkimusstrategioita, arvioimaan niitä sekä ymmärtää niiden roolin osana keskeisimpiä tutkimustyötapoja.

Lisätiedot

Vastuuopettaja: Hallintotieteiden metodologian yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tieteentekemisen valmiudet

Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojaksot MTTTP1 ja HALTVP11. Julkisoikeuden suuntautumisalakseen valinneet opiskelijat suorittavat tämän lisäksi opintojaksot HALJUA13 ja HALJUA19. Muut tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson HALTVA12.
HALTVA12 Tutkimuspraktikum, 10 op
Johtamiskorkeakoulu