x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta hallintotieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, hallintotieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä sekä ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niiden ratkaisumalleista hallinnon, kehittämisen ja johtamisen näkökulmista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopintoihin kuuluvat jaksot toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Hallintotieteitä valinnaisina opintoina suorittaville suositellaan kevään suoritusta. Syksyllä järjestettävät opintojaksot on suunnattu erityisesti tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintotieteiden perusopinnot

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Johtamiskorkeakoulu