x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Co-op Network Studies, 15–50 ECTS

Learning outcomes

Opetuksen ytimessä ovat osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Opintokokonaisuuden aiheita ovat osuustoiminnan periaatteet ja käytännöt, niiden soveltaminen yritystoimintaan, yhteisötalous, kolmas sektori sekä osuustoiminnalliset uudet ratkaisumallit. Osuustoimintaa tarkastellaan sekä suuren osuustoiminnan että pienosuustoiminnan näkökulmasta. Empiiriset tapausesimerkit pitävät sisällään kuluttajaosuustoiminnan, tuottajaosuustoiminnan, pankki- ja vakuutusosuustoiminnan sekä koko pienosuustoiminnan kentän.

Content

Co-op Network Studies on vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta. Opetuksen ytimessä ovat osuus-toiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä. Opinnot tuotetaan yhdessä verkostoyliopistojen ja muiden osuustoiminnan ja yhteisötalouden asiantuntijoiden kanssa.

Katso lisätietoja Co-op Networkin Osuustoiminnan ja yhteisötalouden opinnoista opinto-oppaasta osoitteesta: http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/CNS_2016-17.pdf

Further information


Co-op Network Studies -opinnot ovat avoimia Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston opiskelijoille sekä JOO-sopimuksen piiriin kuuluville muiden yliopistojen opiskelijoille.

Co-op Network Studies -opintojen www -sivuilta löytyy lisää tietoa opinnoista:
http://www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/opetus.htm

Belongs to following modules

School of Management
expand all
School of Management